28 سپتامبر, 2019 انجمن صنفی آب های ایران برگزاری جلسه انتخاب هيئت مديره 98 با حضور آب معدنی گابی ین واتر توسط yenadmin - 0 کامنت

انجمن صنفی آب های ایران
برگزاری جلسه انتخاب هيئت مديره
انجمن اب هاي معدني و اشاميدني در محل اتاق بازرگاني ايران با نظارت نماينده محترم اتاق در حضور هيئت رئيسه ايي متشكل از جناب آقايان يامهدي به عنوان رئيس ، محمدزاده به عنوان ناظر ، پيروزوش به عنوان ناظر و پيمان فروهر به عنوان دبير انجمن برگزار گرديد كه در ان روزنامه اطلاعات نيز به عنوان روزنامه كثيرالانتشار به تصويب مجمع رسيد.
اعضا هيئت مديره براي ٣ سال اينده به شرح ذيل انتخاب گرديد
جناب اقاي سيد ناصر رئيسي (واتا)
جناب اقاي رضا ابرقويي (اكوافينا)
جناب اقاي حسن صالحي اصل (سورپرايز)
جناب اقاي مهران فريد(نستله)
جناب اقاي عليرضا گلزار ( دي دي )
جناب اقاي برديا غفاري (بازرس)
و همچنين جناب اقاي عليرضا برجسته (دماوند) و جناب اقاي عسكر عسگرپور (ساسان) به عنوان اعضا علي البدل انتخاب گرديدند.
كه در آن جناب اقاي يامهدي نماينده محترم شركت چشمه سار صبا وگل
جناب اقاي علي پيروزوش نماينده محترم شركت نارپ افروز آب معدنی ين واتر
جناب اقاي محمدزاده نماينده محترم شركت زمزم اذربايجان زمزم
مسئوليت هيئت رئيسه مجمع را بر عهده داشتند.

yenwater.co
nestle_iran
damavandwaters
vatamineralwater
didi_water

آب معدنی گابی ین واتر
اكوافينا_واتر
ساسان_واتر
سوپرايز_واتر

 

 
کامنت‌ها
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.