اعداد و مشخصات شرکت
1
شعبه
1
سال تجربه
1
عضو تیم
1
رویداد در دنیا
مشتریان
دستاوردهای ویژه
ثبت طرح
صنعتی بطری
2014
آنالیز کیفت
ترجمعه شده
2018
دریافت لوح
استاندارد کیفیت
2020
کسب مجوز
معدنی و طبیعی
2017
رویداد افتتاحیه
ین واتر و نایک سعادت آباد
بستن